Haccın Fıkhındaki İncelik ve Hikmetler

“.. Size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi ..” (Hac 78)

HACCIN FIKHINDAKİ İNCELİK ve HİKMETLER

Prof. Dr. Abdüssettar Sirat Hocadan aldığı bir mektubu köşe yazısında değerlendiren Dr.Süheyl b. Hasan Kadı şöyle yazdı:

Hac vecibesinde Fıkhi Hükümler, zaman, mekân ve vakit ile uyumlu ve ahenk içinde olduğu görülür.

İslam esaslarındaki hüküm ve Fıkhi mevzuatın uygulanması büyük ölçüde zaman unsuruna bağlıdır.

Namaz vakte bağlı bir farzdır, zekât yıllık bir farzdır ve oruç da yılda bir aydır. Hac ise, zaman ve mekân unsurlarına dayalı bir ibadettir:

Zaman: Hac bilinen aylardadır. (Şevval, Zilkade, Zilhicce).

Mekan: İhram mîkat yerleri, Harem Bölgesi, Mescid-i Haram, Kutsal Kabe, Arafat, Müzdelife ve Mina.

Fıkhi mevzuatın mucizesi, Fıkhi mevzuat, zaman ve mekân unsurlarının birbirine uyum ve alan açması, rüknün yerine getirilmesini kolaylaştırıyor. Allah’a hamd olsun, zaman ne kadar dar olursa, mekân o kadar geniş oluyor; mekân ne kadar dar olursa, zaman o kadar geniş oluyor. Zaman ve mekân birlikte ne kadar dar olursa, Fıkhi mevzuat ve hükümler de o kadar genişliyor; rahatlık ve kolaylık oluşturuyor.

Farz Olan Arafat Vakfesinde: Zaman dar ve sınırlı fakat mekân geniştir.

Farz Olan Tavaf’da: Mekan sınırlı ve dar fakat edasının zamanı geniştir.

Müzdelife ve Mina’daki ibadetlere gelince, zaman ve mekân dardır; ancak Fıkhi mevzuat ve hükümler geniştir; fıkıh mezheplerinin görüşleri ibadetlerin yerine getirilmesini kolaylaştırıyor. Bu durum, Allah’ın kullarına olan lütuf ve rahmetlerinden biridir. Bunun için Allah’a çok hamd etmek gerekir.

Bu söz ve tesbitler, yüce dinimizin hoşgörüsünü, nezaketini ve kolaylığını, Hac vazifesi esnasında dünyadan ve meşguliyetlerinden sıyrılan, nefsin ve şeytanın kaprislerinden uzak duran, tüm iyi, güzel ve doğru vasıfları kapsayan bir ibadet yoluyla bağışlanmayı dilemek ve nimetleri için Yüce Allah’a şükretmek isteyen Müslümanın, şartlarını dikkate alma konusundaki istek ve hevesini açıkça vurgulayan, üzerinde durmaya ve çağrıştırdıklarının derinliklerini düşünüp keşfetmeye değer.

Bu kolaylaştırma, İslam Fıkhı ve hukukunun umumi bir hedefidir ve tüm hukuki hükümlerde göz önünde bulundurulur.

Hac vazifesinde de insanlar için zorluk, darlık ve sıkıntının ortadan kaldırılması, en önemli önceliklerden biri olduğu, hac vecibesinin temel esaslarında açıkça görülür.

İslam dinimiz, aklın uygulanmasına dayanan bilimsel yöntemle başlaması bakımından dinler arasında benzersiz bir yere sahiptir. Şeriat, hukuk ve İslami çalışmalar alanında uzmanlaşmış bir devlet adamı ve akademisyen olan Prof. Dr. Abdüssettar Sert’in bilgi ve araştırma kaynağından aldığı mektubundaki gerçeklikle uyumlu bu tüme varım anlayışı bizi şaşırtmadı. Afganistan’daki Kabil Üniversitesi’nde, Mekke’deki Ümmü’l-Kura Üniversitesi’nde ve dünyanın birçok ülkesindeki diğer üniversitelerde birçok öğrenciye bilgi, araştırma ve hatıralarını aktarmış, çalışmaları ve çevirileri birçok araştırma merkezini, gazete ve dergiyi zenginleştirmiş ve aktif varlığı birçok uluslararası konferansa entelektüel değer katmıştır.

Müslümanların hac mevsimine hazırlandıkları bu mübarek günlerde Allah’tan bize fayda verecek şeyleri öğretmesini, öğrendiklerimizden bizi faydalandırmasını, sevdiği ve razı olduğu şeyleri yapmakta bize kolaylık ve başarılar nasip etmesini dileriz.

Dr.Süheyl b. Hasan Kadı

Tercüme: Ahmet Ziya İbrahimoğlu

05.06.2024 Üsküdar

Yazının Arapça Aslı İçin: 👇

أصل  المقال  بالعربية: 👇

https://www.al-madina.com/article/890552/كتاب/الحج-تناغم-التشريع-مع-الزمان-والمكان