Kürt Kardeşlerimiz Zulüm Ve Haksızlığa Karşı Çıkarken Siyonist Çukura Düşmemeli

Kürtlere, Kürt oldukları için haksızlık ve zulüm yapılmamış; bilgili ve şuurlu Müslüman oranı yüksek olan bir kavim oldukları için, zulümden payları da yüksek olmuştur.

Delil isterseniz, Kamalist sistemle uyumlu olan Kürtler zulüm ve haksızlık görmediği gibi baş tacı bile edildiğini görürsünüz. Bunun misalleri sayılamayacak kadar çoktur.

Öte taraftan aynı zulmü Karadenizli’nin bilgili ve şuurlu Müslümanları da görmüş ise bunun izahını Kürtlükle yapmaya çalışmak, yanlışı yanlışla izah etmek, Kamalistlerin tuzağına düşmek olur. Kamalist rejim kavim ve din düşmanlığından çok İslam düşmanlığı üzerine bina edilmiş bir rejimdir. Haksızlık ve zulümden payı yüksek olan bölgelere bakarsanız bilgi ve şuur oranı yüksek olan Müslümanların yoğun olduğu bölgeler olduğunu görürsünüz.

Mesele Kürt-Türk meselesi olsaydı Rize’yi Hamidiye ile top ateşine tutmaz, Ofluya kan kusturmazlardı. Kürtçülük Müslümanları bölen bir tuzaktır; Kamalizm’den kaçarken Siyonist ABD ve İngiliz’in kazdığı çukura düşmektir. İslam bilgi ve şuuru, bizi kaynaştıracak, birleştirecek, kavimler üstü bir güç ve kaynaktır. Bu gücün, kaynağın farkında olup sahiplenerek yaşayan şuurlu Müslümanlar er veya geç sahili İslam’a ulaşacaktır. Bu temel hedefe doğru koşarken ayrıntılara takılıp kalmamak, tuzaklara düşmemek gerekir.

20/04/2024 OF

Ahmet Ziya İbrahimoğlu

Kobani Davası Beraat Edenlerinden

Altan  Tan  Beyin  Fikirlerini  Tasdik  Edip  Onaylamak  Zorunda  Değiliz Ama Dinlemek Ufukumuzu Açar👇

Paylaşan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu