AYDIN(lar)IMIZIN SEVİYESİ Munzam, Muhassıl ve Ortaçağ